27/03/19  Chuyên môn  46
Chiều thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2019, theo kế hoạch của chuyên môn nhà trường, tổ 4,5 thực hiện chuyên đề Phương pháp Bàn tay nặn bột với sự tham gia của cán bộ, giáo viên toàn trường. Đây là một hoạt động trong các hoạt động chuyên môn hàng tháng của nhà trường nhằm củng cố rèn luyện nâng cao ...
 09/03/18  Tin tức - Sự kiện  285
Hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp là hoạt động luôn được chú trọng trong công tác giáo dục toàn diện của trường Tiểu học Thụy Vân