TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY VÂN ĐẤY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp là hoạt động luôn được chú trọng trong công tác giáo dục toàn diện của trường Tiểu học Thụy Vân

      Ở trường Tiểu học Thụy Vân, ngoài hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng giữ một vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rèn luyện thể chất, mở rộng và nâng cao hiểu biết cho các em... và đặc biệt nó là một mặt hoạt động không thể thiếu trong quá trình hình thành nhân cách cho học sinh .
     Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của học sinh về văn hóa, văn nghệ, thẫm mỹ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, v.v.. để giúp các em hình thành và phát triển nhân cách (đạo đức, năng lực, sở trường..)
     Như vậy, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài thời gian học tập trên lớp. Đây là hoạt động giáo dục được thực hiện một cách có tổ chức, có mục đích theo kế hoạch của nhà trường; là hoạt động tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động học tập trên lớp, nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo.
     Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri thức đã được học trên lớp; giúp các em có những hiểu biết mới về thế giới xung quanh; giúp các em biết vận dụng những tri thức đã được học để giải quyết các vấn đề do thực tiễn đời sống đặt ra.
     Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm bồi dưỡng cho học sinh tính tích cực, tính năng động, sáng tạo sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của trường, của lớp vì lợi ích chung, vì sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân. Rèn cho các em học sinh kĩ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, kĩ năng tự quản, trong đó có kĩ năng tổ chức, kĩ năng điều khiển và thực hiện một số hoạt động tập thể, kĩ năng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động.
     Với tầm quan trọng nói trên, năm học 2017 – 2018 BGH nhà trường, Liên Đội trường tiểu học Thụy Vân đã triển khai, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh một cách thường xuyên, liên tục và hiệu quả cao.

Một số hình ảnh về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Thụy Vân:

Học sinh vui Tết Trung Thu

 

Múa hát giữa giờ của học sinh trường Tiểu học Thụy Vân
Hội thi kể chuyện theo sách

Học sinh tham quan, học tập trải nghiệm tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám